Pro nájemce bytů,  které byly zprovozněny v roce 2013 platí jiné podmínky, než pro nájemníky, kteří budou mít v pronájmu byty zprovozněné v květnu 2017

Cílem výstavby pečovatelských bytů bylo zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče.

Seniorské byty I jsou určeny pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:

  • věkem – jedná se o seniory ve věku 70 let a více – nebo
  • zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby.

Nájemní smlouva k pečovatelskému bytu je uzavírána s osobu ve věku 70 let a výše  na dožití. S osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby je nájemní smlouva k pečovatelskému bytu uzavřena na dobu určitou, nejdéle však na dobu 2 let. Nájemní smlouvu je možné prodloužit max. na další 2 roky, pokud nájemce nadále splňuje podmínky pro nájem pečovatelského bytu.